Khác biệt giữa các bản “MAC-10”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|used_by= Xem ''[[#Các nước sử dụng]]''
|wars= {{plainlist|
*[[Chiến tranh Việt Nam]]
*[[Diệt chủng Campuchia]]
*[[Chiến tranh chống khủng bố]]