Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

không có tóm lược sửa đổi
*Phó giám đốc: Thiếu tướng PGS.TS. [[Phạm Nguyên Sơn]]
*Phó giám đốc Kế hoạch Tổng hợp: Đại tá PGS.TS [[Lê Hữu Song]]
*Phó giám đốc Ngoại khoa: [[Đại tá]] PGSGS.TSKH [[Nguyễn Thế Hoàng]]
*Phó giám đốc Nội khoa: [[Đại tá]] PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc
*Phó giám đốc Huấn luyện - NCKH: [[Đại tá]] PGS.TS [[Lâm Khánh]]
Người dùng vô danh