Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

# [[Lý Kiến Thành]], Thái tử đầu tiên của [[Đường Cao Tổ]] Lý Uyên. Bị giết trong [[Sự biến Huyền Vũ môn]].
# [[Lý Thừa Càn]], Thái tử đầu tiên của [[Đường Thái Tông]] Lý Thế Dân. Bị phế truất.
# [[Lý Hoằng]], Thái tử đầu tiên của [[Đường Cao Tông]] Lý Trị và [[Võ Tắc Thiên]]. Qua đời truy tặng làm ''Đường Nghĩa Tông'' (義宗), haythụy hiệu là ''Hiếu Kính hoàng đế'' (孝敬皇帝)''.
# [[Chu Tiêu]], Thái tử kế vị của [[Minh Thái Tổ]] Chu Nguyên Chương. Thụy hiệu là ''Ý Văn Thái tử''.
# [[Dận Nhưng]], Thái tử của [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Đế, hai lần bị phế và hai lần phục vị. Là vị Thái tử nổi tiếng nhất [[nhà Thanh]].