Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Nam Phi”

Bỏ liên kết đến "1 tháng 1": ok. (TW)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bỏ liên kết đến "1 tháng 1": ok. (TW))
* ''The Politics of the New South Africa''. Heather Deegan. [[28 tháng 12]] [[2000]]. 256 pages. ISBN 0-582-38227-0.
* ''Making of Modern South Africa: Conquest, Segregation and Apartheid''. Nigel Worden. [[1 tháng 7]] [[2000]]. 194 pages. ISBN 0-631-21661-8.
* ''Emerging Johannesburg: Perspectives on the Postapartheid City''. Richard Tomlinson, et al. [[1 tháng 1]] [[2003]]. 336 pages. ISBN 0-415-93559-8.
* "Religion and Politics in South Africa." David Hein. Modern Age 31 (1987): 21–30.
* {{Chú thích web |họ= |tên= |lk tác giả= |các tác giả= |tiêu đề=homepage |work=South Africa Government Online |nhà xuất bản=South African Government |ngày= |url=http://www.gov.za |định dạng= |doi= | accessmonthday = February 20 | ngày truy cập = 2005 }}