Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Người đấu tranh vì dân chủ2 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Anonymous Agent
(Bỏ liên kết đến "1 tháng 2": 1. (TW))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Người đấu tranh vì dân chủ2 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Anonymous Agent)
Thẻ: Lùi tất cả
*Danh hiệu [[Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân|Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân]] Thời kì Đổi mới:<ref>''Những Chiến công Thầm lặng'' - Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng - [[Hà Nội]], tháng 8 năm [[2008]].</ref>
* Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng (ngày [[4 tháng 3]] năm [[2008]]);
* Cục 11, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng (ngày [[1 tháng 2]] năm [[2002]]);
* Phòng 73, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng (ngày [[31 tháng 8]] năm [[2004]]);
* Phòng 76, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng (ngày [[31 tháng 8]] năm [[2004]]);