Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Nam Phi”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Người đấu tranh vì dân chủ2 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Joséphine Marié Catherine
(Bỏ liên kết đến "1 tháng 2": 1. (TW))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Người đấu tranh vì dân chủ2 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Joséphine Marié Catherine)
Thẻ: Lùi tất cả
* ''Twentieth-Century South Africa''. William Beinart [[Oxford University Press]] 2001, 414 pages, ISBN 0-19-289318-1
* ''A History of South Africa, Third Edition''. Leonard Thompson. [[Yale University Press]]. [[1 tháng 3]] [[2001]]. 384 pages. ISBN 0-300-08776-4.
* ''South Africa: A Narrative History''. [[Frank Welsh]]. Kodansha America. [[1 tháng 2]] [[1999]]. 606 pages. ISBN 1-56836-258-7.
* ''The Atlas of Changing South Africa''. A. J. Christopher. [[1 tháng 10]] [[2000]]. 216 pages. ISBN 0-415-21178-6.
* ''The Politics of the New South Africa''. Heather Deegan. [[28 tháng 12]] [[2000]]. 256 pages. ISBN 0-582-38227-0.
* ''Making of Modern South Africa: Conquest, Segregation and Apartheid''. Nigel Worden. [[1 tháng 7]] [[2000]]. 194 pages. ISBN 0-631-21661-8.
* ''Emerging Johannesburg: Perspectives on the Postapartheid City''. Richard Tomlinson, et al. [[1 tháng 1]] [[2003]]. 336 pages. ISBN 0-415-93559-8.
* "Religion and Politics in South Africa." David Hein. Modern Age 31 (1987): 21–30.
* {{Chú thích web |họ= |tên= |lk tác giả= |các tác giả= |tiêu đề=homepage |work=South Africa Government Online |nhà xuất bản=South African Government |ngày= |url=http://www.gov.za |định dạng= |doi= | accessmonthday = February 20 | ngày truy cập = 2005 }}