Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hứa Chử''' hay '''Hứa Trử''' ([[chữ Hán]]: 許褚), tên tự là '''Trọng Khang''', là công thần khai quốc nhà [[Tào Ngụy]] thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Ông là tướng hầu cận bên [[Tào Tháo]], nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì chủ. Ông được Tào Tháo gọi là "Hổ hầu" hay còn có biệt danh là "Hổ dại" do Mã Siêu đặt cho khi ông và Mã Siêu đại chiến ở [[trận Đồng Quan]].
 
Ông được Tào Tháo gọi là "Hổ hầu" hay còn có biệt danh là "Hổ dại" do Mã Siêu đặt cho khi ông và Mã Siêu đại chiến ở [[trận Đồng Quan]].
 
== Cuộc đời ==
Hứa Chử chưa rõ năm sinh, người [[Tiêu huyện]], được miêu tả là người mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn. Khi [[Tào Tháo]] sai [[Điển Vi]] đi đánh dẹp bọn dư đảng giặc khăn vàng ở [[Nhữ Nam]] và [[Dĩnh Xuyên]] thì trên đường truy kích giặc gặp Hứa Chử. Điển Vi thấy Hứa Chử bắt được bọn giặc cướp nhưng không giao nộp nên lao vào đánh Hứa Chử. Cả 2 đánh nhau hơn trăm hiệp nhưng bất phân thắng bại. Tào Tháo thấy Hứa Chử sức khỏe phi thường như vậy nên thích lắm bèn sai người dùng kế bắt sống rồi mời Hứa Chử theo phục vụ mình. Hứa Chủ vui vẻ nhận lời và được [[Tào Tháo]] phong làm đô úy, cho làm tướng hầu cận bên cạnh mình cùng với [[Điển Vi]].
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], mộtcông vịthần tướngkhai nổiquốc tiếng sống vào đầunhà [[đờiTây Hán]]. Năm [[Năm 200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]] và tại đây ông dược Tào Tháo sai làm tiên phong tiến đánh hậu cần quân lương của Viên Thiệu tại Ô Sào. ThấtChiến bạithắng ở [[Ô Sào]] dẫngiúp đến[[Tào thấtTháo]] bạigiành hoànthắng toànlợi củahoàn Viên Thiệutoàn ở trận Quan Độ.
 
[[Năm [[208]], Hứa Chử đi theo Tào Tháo đánh chiếm [[Kinh Châu]] và tham gia [[trận Xích Bích]] nhưng thất bại. Trên đường trở về [[Hứa Đô]], Hứa Chử đã bảo vệ Tào Tháo và các mưu sĩ an toàn trước sự truy kích của quân [[Lưu Bị]] và quân [[Đông Ngô]].
 
{{chính|trận Đồng Quan}}
Năm 211, [[Mã Siêu]] dẫn 20 vạn quân tấn công [[Trường An]] báo thù cho cha. Tào Tháo dẫn quân đến [[ải Đồng Quan]] nghênh địch. Trong [[trận Đồng Quan]] khi Mã Siêu suýt bắt được Tào Tháo thì bị Hứa Chử xông ra ngăn lại rồi còn tuyên chiến với Mã Siêu và cả hai bên đánh nhau một trận kinh hồn. Sau trận đó, ai cũng gọi Hứa Chử là "Hổ hầu" do Mã Siêu đã từng gọi Hứa Chử là Hổ hầu. Tiếp đến trong trận Vị thủy, Hứa Chử đã cứu Tào Tháo khi Mã Siêu bất ngờ mang 1 vạn quân kỵ bộ tập kích Tào Tháo khi sang sông. Ông đã che chở cho Tào Tháo khỏi trận mưa tên của quân Tây Lương.
 
Năm [[215]], Hứa Chử theo Tào Tháo đi đánh chiếm [[Hán Trung]]. Tại đây, Hứa Chử cũng lập nhiều công lớn, góp công giúp Tào Tháo lấy Hán Trung. Năm [[219]], Lưu Bị dẫn quân đánh Hán Trung, Hứa Chử cũng đi theo Tào Tháo đến bảo vệ Hán Trung nhưng thất bại.
 
Năm [[220]], Tào Tháo bệnh mất, Hứa Chử theo phục vụ con trai Tào Tháo là [[Tào Phi]]. Sau khi Tào Phi mất thì không còn thông tin gì về ông nữa. Sau này, con trai ông là [[Hứa Nghi]] đi theo Chung Hội đánh Thục Hán, vì vi phạm quân lệnh nên bị [[Chung Hội]] xử chém năm [[263]].
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
 
Hứa Chử còn được mô tả là một trung thần tận tụy bảo vệ Tào Tháo trong các cuộc chiến như [[trận Xích Bích]] (cưỡi ngựa chưa kịp đóng yên ra đánh nhau với [[Trương Phi]]), [[Trận Đồng Quan (211)]] (vừa chèo thuyền qua sông trốn chạy quân Tây Lương vừa che đỡ cho Tào Tháo) và giết mưu sĩ Hứa Du đã xúc phạm Tào Tháo. Ông luôn hăng hái xung trận đánh địch và được Tào Tháo rất tin cậy.
 
== Xem thêm==
* [[Trận Đồng Quan]]
* [[Tào Tháo]]
* [[Mã Siêu]]
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
61.693

lần sửa đổi