Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
Hứa Chử trong [[tiểu thuyết]] [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]] được mô tả là một viên mãnh tướng có sức khỏe. Ông được gọi là Hổ hầu. Ông từng đọ sức với các viên tướng nổi tiếng có sức lực khác như [[Điển Vi]], [[Trương Phi]], [[Mã Siêu]] và đó là những cuộc đấu không phân thắng bại vì ngang sức ngang tài.
 
Hứa Chử còn được mô tả là một trung thần tận tụy bảo vệ Tào Tháo trong các cuộc chiến như [[trận Xích Bích]] (cưỡi ngựa chưa kịp đóng yên ra đánh nhau với [[Trương Phi]]), [[Trận Đồng Quan (211)]] (vừa chèo thuyền qua sông trốn chạy quân Tây Lương vừa che đỡ cho Tào Tháo) và giết mưu sĩ Hứa Du đã xúc phạm Tào Tháo. Ông luôn hăng hái xung trận đánh địch và được Tào Tháo rất tin cậy.
61.693

lần sửa đổi