Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ cao”

Trang mới: “'''Độ cao''' có thể là: *Cao độ: khái niệm chỉ đại lượng so sánh vị trí *Tần số của âm thanh trong nhạc lý<ref>[http:/…”
(Trang mới: “'''Độ cao''' có thể là: *Cao độ: khái niệm chỉ đại lượng so sánh vị trí *Tần số của âm thanh trong nhạc lý<ref>[http:/…”)
(Không có sự khác biệt)