Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
| ngân sách = 3.174.730 triệu đồng<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100003730&articleId=10058832|title=Số liệu ngân sách nhà nước|website=Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam}}</ref>
| nhân viên =
| thứ trưởng = Phạm Công Tạc<br>Trần Văn Tùng<br>Trần Quốc Khánh<br>[[Bùi Thế Duy]]
| địa chỉ = 113 Trần Duy Hưng, [[Hà Nội]]
| điện thoại =
* Bộ trưởngː [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]
*Thứ trưởngː [[Trần Văn Tùng]]
*Thứ trưởngː [[Trần Quốc Khánh]]
* Thứ trưởngː [[Phạm Công Tạc]]
*Thứ trưởngː PGS.TS Bùi Thế Duy (1978)
Người dùng vô danh