Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình = tuong Ngo Thai Ba.jpg
| cỡ hình = 250px
| ghi chú hình = Tượng của Ngô Thái Bá trong miếu Thái Bá tại thành phố [[Vô Tích]]
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Vua]] [[ngô (nước)|nước Ngô]]
| tại vị =
176

lần sửa đổi