Khác biệt giữa các bản “Ngô Thái Bá”

không có tóm lược sửa đổi
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình = [[zh:ImageFile:Taibo statue, Taibo Temple, Wuxi.jpg|Taibo statue, Taibo Temple, Wuxi|250px]]
| cỡ hình = 250px
| ghi chú hình = Tượng của Ngô Thái Bá trong miếu Thái Bá tại thành phố [[Vô Tích]]