Khác biệt giữa các bản “Mộng Tuyết”

Những năm 50, bà cùng chồng là thi sĩ Đông Hồ lên [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]] mở nhà sách, nhà xuất bản Bốn Phương, Yiễm Yiễm thư trang.
 
[[Tháng ba|Tháng 3]] năm [[1969]], chồng mất, bà lui về sống ẩn dật tại [[tân Bình|quận Tân Bình]]. Sau năm [[1995]], bà lui về sống đến hết đời tại ''Nhà lưu niệm thi sĩ Đông Hồ'' ở tại thị xã Hà Tiên (nay thuộc [[Hà Tiên|Thành Phố [[Hà Tiên]], [[Kiên Giang|tỉnh Kiên Giang]]).
 
Mộng Tuyết mất ngày [[1 tháng 7]] năm [[2007]] tại Bệnh viện Đa khoa [[Kiên Giang]].
Người dùng vô danh