Khác biệt giữa các bản “Ngô Thái Bá”

không có tóm lược sửa đổi
 
Không rõ thời điểm ông khởi nghiệp tại nước Ngô cụ thể năm nào. Sau này cũng không xác định được thời gian ông mất. Ông được truy tôn là '''Ngô Thái Bá'''. Vì ông không có con nối nghiêp nên em ông là Trọng Ung lên nối ngôi.
==Đền thờ Ngô Thái Bá==
 
Ngày nay, có một ngôi đền thờ Ngô Thái Bá tại thành phố [[Vô Tích]]. Trước đây thì dân Ngô có lập đền thờ ông với kiến trúc bằng gỗ nhưng do thời gian cũng như các cuộc chiến mà nó đã không còn, sau đó đền thờ ông cũng đã được khôi phục lại. Căn cứ vào lối kiến trúc thì có thể người ta đã khôi phục đền thờ Ngô Thái Bá vào thời [[nhà Thanh]].
 
263

lần sửa đổi