Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| style="background:#fdd;"|2–3
|-
|-
 
|rowspan=3|[[AFC Cup 2017|2017]]
|rowspan=3|[[AFC Cup]]
||Vòng bảng
|{{flagicon|PHI}}
| [[Ceres–Negros F.C.|Ceres–Negros]]
|style="background:#ffd;"|1–1
|style="background:#fdd;"|2–6
|-
|Vòng bảng
|{{flagicon|MAS}}
| [[Felda United F.C.|Felda United]]
| style="background:#dfd;"|4–1
| style="background:#ffd;"|1–1
|-
|Vòng bảng
|{{flagicon|SIN}}
|[[Tampines Rovers]]
| style="background:#dfd;"|4–0
| style="background:#dfd;"|2–1
|-
|}
</center>