Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

 
== Lịch sử ==
Thời [[Tiên Tần]], [[Trữ quân]] của [[nhà Chu]] hay các [[chư hầu]] lớn như [[nước Sở]] cũng đều xưng là Thái tử. Khi [[nhà Hán]] thành lập, con trai các [[chư hầu]] [[vương]] đều gọi là '''Vương thái tử'''.
 
Tuy nhiên, do như vậy sẽ bị nhầm lẫn với Hoàng thái tử, người sẽ kế vị [[Hoàng đế]] [[nhà Hán]], nên quy định [[triều Hán]] lại sửa danh hiệu cho [[Trữ quân]] của [[chư hầu]] [[vương]] thành '''Vương thế tử'''.