Khác biệt giữa các bản “Khách hàng”

=== Quản lý khách hàng ===
* Quản trị bán hàng
=== ứng dụng IT trong quản lý khách hàng ===
* [http://hosgroup.com.vn/phan-mem/phan-mem-quan-ly-kinh-doanh Phần mềm quản lý kinh doanh]
* [http://hosgroup.com.vn/phan-mem/phan-mem-quan-ly-ban-hang phần mềm quản lý bán hàng]
19

lần sửa đổi