Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam)”

(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Giải thưởng về Văn học Nghệ thuật được trao cho tác giả của các lĩnh vực âm nhạc, văn học, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, điện ảnh, văn nghệ dân gian và kiến trúc<ref name='bvhttdl2010'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date = [[27 tháng 5]] năm [[2010]] |url = http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/dhnn/vb/6/index.html |title = Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật |accessdate = ngày 14 tháng 3 năm 2013}}</ref>. [[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]] là Bộ chủ trì thành lập Hội đồng Giải thưởng để tư vấn cho Thủ tướng trình danh sách lên Chủ tịch nước phê duyệt.
 
Cho đến nay, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật được ký quyết định trao tặng vào các năm 2001<ref name='bvhttdl2001'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date = [[21 tháng 8]] năm [[2001]] |url = http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/dhnn/vb/18/index.html |title = Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Giải thưởng Nhà nước về việc tặng Giải thưởng Nhà nước |accessdate = ngày 14 tháng 3 năm 2013}}</ref>, 2007<ref name='bvhttdl2007'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |url = http://cinet.gov.vn/sukienVH/giaithuonghcm/gthcm.htm |title = Danh sách các tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước |accessdate = ngày 14 tháng 3 năm 2013}}</ref>, 2012<ref name='bvhttdl2012'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date = [[15 tháng 5]] năm [[2012]] |url = http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/tintuc-sukien/quyet-dinh-cua-chu-tich-nuoc-ve-viec-tang-cac-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc.html |title = Quyết định của Chủ tịch Nước về việc tặng các Danh hiệu vinh dự Nhà nước |accessdate = ngày 14 tháng 3 năm 2013}}</ref>, 2017<ref name='bvhttdl2017'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Báo Nhân Dân |date = [[20 tháng 5]] năm [[2017]] |url = http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32930102-trao-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat.html |title = Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật |accessdate = ngày 18 tháng 9 năm 2018}}</ref>.
 
== Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ ==
665

lần sửa đổi