Khác biệt giữa các bản “Danh sách các chương trình Paris By Night”

(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
|120
|[[Danh sách các chương trình Paris By Night thập niên 2010#Paris By Night 120|Paris By Night 120]]: Còn chút gì để nhớ<ref>{{Chú thích web|url=http://thuyngashop.com/pbn-120-dvd.html|title=PBN 120 DVD}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://thuyngashop.com/pbn-120-blu-ray.html|title=PBN 120 Bluray}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://thuynga.com/pbn-120-v|title=PBN 120 online}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.youtube.com/watch?v=Bc2ddln11pU|title=PBN 120 Youtube}}</ref>
| rowspan="4" |[[2016]]
|-
|119
665

lần sửa đổi