Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Nucnick (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:40E1:201E:74E8:8A2F:7433:BB93
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nucnick (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:40E1:201E:74E8:8A2F:7433:BB93)
Thẻ: Lùi tất cả
| 15
| [[Nguyễn Văn Thể]]
| 26 tháng 10 năm [[2017]] - nay
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|}