Khác biệt giữa các bản “Khách hàng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
* [[Tổ chức phi chính phủ|NGOs]], cơ quan nhà nước, [[tổ chức thiện nguyện]].
* Các [[bên có quyền lợi liên quan]] như dân cư trong vùng, hội nghề nghiệp...
 
=== Nghệ thuật giữ khách hàng ===
* [http://hosgroup.com.vn/tin-tuc/loi-nhuan-den-tu-dau khách hàng luôn luôn đúng]
=== Quản lý khách hàng ===
* Quản trị bán hàng
=== ứng dụng IT trong quản lý khách hàng ===
* [http://hosgroup.com.vn/phan-mem/phan-mem-quan-ly-kinh-doanh Phần mềm quản lý kinh doanh]
* [http://hosgroup.com.vn/phan-mem/phan-mem-quan-ly-ban-hang phần mềm quản lý bán hàng]
[[Thể loại:Kinh doanh]]
[[Thể loại:Thương mại]]