Khác biệt giữa các bản “Tư bản”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
{{1000 bài cơ bản}} Tư bản = giàu
{{1000 bài cơ bản}}'''Tư bản''' hay '''vốn''' trong [[kinh tế học]] là khái niệm để chỉ những vật thể có giá trị, có khả năng đo lường được sự giàu có của người sở hữu chúng. Tư bản là sở hữu về [[vật chất]] thuộc về cá nhân hay tạo ra bởi xã hội. Tuy nhiên tư bản có nhiều định nghĩa khác nhau dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, hay triết học.
 
Trong kinh tế học cổ điển, tư bản được định nghĩa là những hàng hóa sẵn có để sử dụng làm [[yếu tố sản xuất]]. Với vai trò là yếu tố sản xuất, tư bản có thể là mọi thứ như tiền bạc, máy móc, công cụ lao động, nhà cửa, bản quyền, bí quyết, v.v.. nhưng không bao gồm đất đai và người lao động.
 
Tư bản ở dạng hàng hóa có được nhờ mua bằng tiền hoặc tư bản vốn. Trong lĩnh vực [[tài chính]] và [[kế toán]], khi đề cập đến tư bản là nói đến nguồn lực tài chính, đặc biệt là để bắt đầu hoặc duy trì một công việc kinh doanh, đôi khi còn được gọi là ''Dòng tiền'' hay ''Dòng luân chuyển vốn''.
 
== Tư bản theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp ==