Khác biệt giữa các bản “Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng”

→‎Nút giao thông: Bổ sung nội dung
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Nút giao thông: Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
+ IC04: Nút giao An Lão (QL10)
 
+ IC05: Nút giao Đường KinhTỉnh 353 (ĐT353Quận -Dương Đồ SơnKinh, TP.Hải Phòng)
 
+ IC??IC06: Nút giao ???Tân Vũ (Đường dẫn Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện)
 
+ IC??: Nút giao ??? (Cầu Bạch Đằng)
Người dùng vô danh