Khác biệt giữa bản sửa đổi của “James Ma”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| weight = 73 kg<ref name="Shareice">{{cite web|title=Shareice|url=https://www.sharerice.com/index.php/James_Ma}}</ref>
| siblings = One younger sister named Vanessa (Nickname: Pearl)<ref name="Shareice">{{cite web|title=Shareice|url=https://www.sharerice.com/index.php/James_Ma}}</ref>
| agent = [[Channel 3 (ThailandThái Lan)|Channel 3]] (2013–nay)
| religion = [[Phật giáo]]
| known_for =
Người dùng vô danh