Khác biệt giữa các bản “Hà Nội”

*[http://vdict.com Từ Điển Tiếng Việt VDict]
*[http://www.vnn.vn/tulieu/2003/10/32112/ Hà Nội - 1000 năm "Thành phố nằm giữa các con sông"]
* [http://www.yourglobaltv.com/vietnam/HTV.htm Truyền hình về Hà Nội] trên mạng máy tính toàn cầu
*[http://www.hanoi.gov.vn/ Trang chủ của thành phố Hà Nội]
*[http://www.thudo.gov.vn/ Trang Thông tin Điện tử thành phố Hà Nội]
Người dùng vô danh