Khác biệt giữa các bản “Móng Cái”

n
Typo fixing, replaced: hế kỷ 19 → hế kỷ XIX using AWB
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nucnick (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Cn5900)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Typo fixing, replaced: hế kỷ 19 → hế kỷ XIX using AWB)
 
==Lịch sử==
Đầu [[thế kỷ 19XIX]], là tổng Vạn Ninh, tổng Bát Tràng và một phần tổng Hà Môn thuộc châu Vạn Ninh, phủ Hải Đông, trấn An Quảng. Từ năm [[1906]], Móng Cái là tỉnh lỵ của tỉnh [[Hải Ninh]] cũ<ref name="mongcai1906">[http://www.thehetrethanhhoa.com.vn/index.php?type=news_detail&nid=1587 Móng Cái là tỉnh lị của tỉnh Hải Ninh cũ từ 1906.], Thế hệ trẻ Thanh Hóa.</ref>. Vào cuối [[thời Pháp thuộc]], Móng Cái là thủ phủ của [[Khu tự trị Nùng|Xứ Nùng tự trị]] từ năm 1947 đến 1954. Ngày [[2 tháng 8]] năm [[1954]], Móng Cái hoàn toàn được giải phóng<ref name="giaiphong">[http://www.mongcai.gov.vn/lich-su-phat-trien/10537/10335/10095/vi-VN Ngày 02/8/1954 lá cờ đỏ sao vàng của quần chúng cách mạng trong đã tung bay trên cột cờ đỉnh thành Tổ Sơn], UBND Thành phố Móng Cái.</ref>. Ngày [[1 tháng 2]] năm [[1955]], thị xã Móng Cái được tái lập và trở thành tỉnh lị của tỉnh [[Hải Ninh]]. Nhưng từ ngày [[30 tháng 10]] năm [[1963]], sau khi tỉnh [[Hải Ninh]] hợp nhất với khu [[Hồng Quảng]] thành tỉnh [[Quảng Ninh]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-Quyet-hop-nhat-tinh-Hai-Ninh-va-khu-Hong-Quang-va-sap-nhap-xa-Huu-San-thuoc-huyen-Dinh-Lap-tinh-Hai-Ninh-huyen-Son-Dong-tinh-Ha-Bac-vb42700t13.aspx Nghị quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc]</ref>, thị xã Móng Cái trở thành thị trấn Móng Cái, là huyện lỵ của huyện [[Hải Ninh]], gồm thị trấn Móng Cái và 19 xã: Bình Ngọc, Hải Đông, Hải Tiến, Hải Yên, Lục Lầm, Lục Phủ, Ninh Dương, Pò Hèn, Thán Phún, Trà Cổ, Tràng Vinh, Vạn Ninh, Vạn Xuân, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Lan, Xuân Ninh.
 
Tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tấn công ồ ạt qua biên giới, Móng Cái bị thiệt hại nặng.
 
===Lịch sử hành chính===
Ngày [[16 tháng 1]] năm [[1979]], Chính phủ ban hành Quyết định 17-CP<ref name="nd17">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-17-CP-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thi-tran-doi-ten-xa-thi-tran-tinh-Quang-Ninh-vb57454t17.aspx Quyết định 17-CP năm 1979, Thị trấn Móng Cái đổi tên là thị trấn Hải Ninh.], Chính phủ Việt Nam.</ref> hợp nhất các xã thuộc huyện Hải Ninh: hợp nhất 4 xã Pò Hèn, Thán Phún, Lục Phủ và Tràng Vinh thuộc huyện Hải Ninh thành thị trấn nông trường Hải Sơn; hợp nhất 3 xã Xuân Hòa, Xuân Hải, Lục Lầm thuộc huyện Hải Ninh thành xã Hải Hòa; hợp nhất 3 xã Xuân Lan, Xuân Ninh, Vạn Xuân thuộc huyện Hải Ninh thành xã Hải Xuân.
 
Ngày [[10 tháng 9]] năm [[1981]], xã Quảng Nghĩa của huyện [[Quảng Hà]] được sáp nhập vào huyện [[Hải Ninh]]<ref name="QD63">[http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD63HĐBT.rtf?id=6129 Quyết định số 63/HĐBT ngày 10/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh.]</ref>. Từ đó, huyện Hải Ninh có 14 đơn vị hành chính gồm thị trấn Móng Cái, thị trấn Nông trường Hải Sơn và 12 xã: Bình Ngọc, Hải Đông, Hải Hòa, Hải Tiến, Hải Xuân, Hải Yên, Ninh Dương, Quảng Nghĩa, Trà Cổ, Vạn Ninh, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung.
Từ năm [[1991]], sau khi quan hệ hai nước [[Việt Nam|Việt]] - [[Trung Quốc|Trung]] trở lại bình thường thì sự trao đổi buôn bán qua [[cửa khẩu]] Bắc Luân ngày càng tăng lên.
 
Ngày [[20 tháng 7]] năm [[1998]], [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]] ra Nghị định số 52/1998/NĐ-CP, thành lập lại thị xã Móng Cái<ref name="thanhlaptxmongcai">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-52-1998-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Mong-Cai-thuoc-tinh-Quang-Ninh-va-thanh-lap-cac-phuong-xa-thuoc-thi-xa-vb41863t11.aspx Nghị định 52/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh], Chính phủ Việt Nam.</ref> trên cơ sở huyện [[Hải Ninh]] cũ trực thuộc tỉnh: chia thị trấn Móng Cái thành 3 phường: Ka Long, Trần Phú, Hòa Lạc; chuyển 2 xã Ninh Dương và Trà Cổ thành 2 phường có tên tương ứng; chuyển thị trấn nông trường Hải Sơn thành xã Hải Sơn.
 
Ngày [[1 tháng 10]] năm [[2003]], chia xã Hải Sơn thành 2 xã: Hải Sơn và Bắc Sơn<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-111-2003-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-thanh-pho-Ha-Long-thi-xa-Mong-Cai-tinh-Quang-Ninh-vb51541t11.aspx Nghị định 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh]</ref>.
 
Ngày [[6 tháng 4]] năm [[2007]], chuyển 2 xã Hải Hòa và Hải Yên thành 2 phường có tên tương ứng<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-56-2007-ND-CP-thanh-lap-phuong-hai-hoa-Hai-Yen-thuoc-thi-xa-Mong-Cai-tinh-Quang-Ninh-vb18021t11.aspx Nghị định 56/2007/NĐ-CP về việc thành lập phường hải hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh]</ref>.