Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

'''Hứa Chử''' hay '''Hứa Trử''' ([[chữ Hán]]: 許褚), tên tự là '''Trọng Khang''', là công thần khai quốc nhà [[Tào Ngụy]] thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Ông là tướng hầu cận bên [[Tào Tháo]], nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì chủ.
 
== CuộcChống đờicướp ==
[[Tập tin:Xu_Chu_Opera.jpg|nhỏ|250px|phải|Hình tượng Hứa Chử trong ca kịch Trung Quốc]]
Hứa Chử chưa rõ năm sinh, người [[Tiêu huyện]], được miêu tả là người mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn.
Cuối thời Đông Hán thiên hạ loạn lạc, nhiều quân cướp nổi dậy cướp bóc. Hứa Chử tập hợp họ hàng khách khứa dựng dinh lũy chống lại quân cướp. Hơn 1 vạn quân cướp từ Cát Bì, Nhữ Nam đến đánh vùng quê ông. Hứa Chử cùng các thủ hạ ra sức chiến đấu nhưng lực lượng ít ỏi, bắn hết tên đạn. Ông hạ lệnh cho toàn thể nhân dân, cả già trẻ trai gái cùng xung trận, khuân đá lớn chất đầy 4 góc dinh lũy. Sau đó tự ông vác đá lớn ném địch. Quân cướp nhiều người bị trúng đá chết tan xác nên sợ hãi không dám lại gần<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 541</ref>.
 
Lương thực hết, Hứa Chử phải xin giảng hòa, đề nghị đổi trâu lấy lương thực. Khi quân địch giao lương thực rồi đến lấy trâu, Hứa Chử xông ra cầm đuôi trâu lôi ngược lại hơn 100 bước. Quân địhc thấy ông hùng dũng đều sợ hãi không dám đến lấy trâu nữa, lũ lượt rút lui. Từ đó danh tiếng Hứa Chử nổi tiếng khắp vùng Nhữ Nam, Trần, Lương<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
Khi [[Tào Tháo]] sai [[Điển Vi]] đi đánh dẹp bọn dư đảng giặc khăn vàng ở [[Nhữ Nam]] và [[Dĩnh Xuyên]] thì trên đường truy kích giặc gặp Hứa Chử.
 
== Phục vụ họ Tào ==
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Tây Hán]]. Năm [[200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]] và tại đây ông dược Tào Tháo sai làm tiên phong tiến đánh hậu cần quân lương của Viên Thiệu tại Ô Sào. Chiến thắng ở [[Ô Sào]] giúp [[Tào Tháo]] giành thắng lợi hoàn toàn ở trận Quan Độ.
 
Khi [[Tào Tháo]] làm chủ được Duyện châu, Hứa Chử dẫn quân đến quy phục.
:Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng Tào Tháo truy kích quân cướp, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử. Hứa Chử bắt không nộp cho Điển Vi mà còn đánh nhau với Điển Vi. Tào Tháo phải dùng kế bắt sống ông và dụ hàng, ông mới quy phục.
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Tây Hán]].<ref>Trịnh NămPhúc [[200]]Điền, HứaKhả ChửVĩnh thamQuyết, giaDương [[trậnHiệu QuanXuân, Độ]]sách chốngđã lạidẫn, [[Viêntr Thiệu]]542</ref>tạibổ đây ông dược Tào Tháo sainhiệm làm tiênĐô phongúy. tiếnTừ đánhđó hậuHứa cầnChử quântrở lươngthành củacận Viênvệ Thiệucho tại Ô Sào. Chiến thắng ở [[Ô Sào]] giúp [[Tào Tháo]] giành thắng lợi hoàn toàn ở trận Quan Độ.
 
Sau đó ông theo Tào Tháo đi đánh Trương Tú, lập công nên được phong làm Hiệu úy.
 
Năm [[200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]]. Vệ sĩ Từ Tha của Tào Tháo mưu ám sát Tào Tháo, nhưng vì có Hứa Chử luôn bên cạnh Tào Tháo nên Từ Tha chưa dám làm gì. Đến một hôm là phiên nghỉ của Hứa Chử, Từ Tha định giấu dao trong người để hành động, thì Hứa Chử đột nhiên quay lại chỗ Tào Tháo. Trông thấy Từ Tha bộ dạng hoảng hốt, Hứa Chử lập tức khám xét phát giác ý định của Từ Tha. Ông bèn giết chết Từ Tha và những người liên quan. Từ đó ông càng được Tào Tháo tin tưởng, luôn mang theo bên cạnh<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
:[[Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Hứa Chử tham gia trận cướp lương thực của Viên Thiệu ở Ô Sào.
 
Năm 204, ông theo Tào Tháo [[trận Nghiệp Thành (204)|đánh Nghiệp Thành]], vì có công lao, được phong làm Quan Nội hầu.
 
Năm [[208]], Hứa Chử đi theo Tào Tháo đánh chiếm [[Kinh Châu]] và tham gia [[trận Xích Bích]] nhưng thất bại. Trên đường trở về [[Hứa Đô]], Hứa Chử đã bảo vệ Tào Tháo và các mưu sĩ an toàn trước sự truy kích của quân [[Lưu Bị]] và quân [[Đông Ngô]].
61.782

lần sửa đổi