Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

 
== Phục vụ họ Tào ==
 
Khi [[Tào Tháo]] làm chủ được Duyện châu, Hứa Chử dẫn quân đến quy phục.
:[[Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Tào Tháo truy kích quân cướp, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử. Hứa Chử bắt được, nhưng không nộp cho [[Điển Vi]] mà còn đánh nhau với Điển Vi. Tào Tháo phải dùng kế bắt sống ông và dụ hàng, ông mới quy phục.
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Tây Hán]]<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref> và bổ nhiệm làm Đô úy. Từ đó Hứa Chử trở thành cận vệ cho Tào Tháo.
 
Sau đó ông theo Tào Tháo đi đánh [[Trương Tú]], lập công nên được phong làm Hiệu úy.
 
Năm [[200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]]. Vệ sĩ Từ Tha của Tào Tháo mưu ám sát Tào Tháo, nhưng vì có Hứa Chử luôn bên cạnh Tào Tháo nên Từ Tha chưa dám làm gì. Đến một hôm là phiên nghỉ của Hứa Chử, Từ Tha định giấu dao trong người để hành động, thì Hứa Chử đột nhiên quay lại chỗ Tào Tháo. Trông thấy Từ Tha bộ dạng hoảng hốt, Hứa Chử lập tức khám xét phát giác ý định của Từ Tha. Ông bèn giết chết Từ Tha và những người liên quan. Từ đó ông càng được Tào Tháo tin tưởng, luôn mang theo bên cạnh<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
Năm 204, ông theo Tào Tháo [[trận Nghiệp Thành (204)|đánh Nghiệp Thành]], vì có công lao, được phong làm Quan Nội hầu.
 
Năm [[208211]], Hứa[[Mã ChửSiêu]] đi theoHàn Toại khởi binh chống Tào Tháo. đánhTào chiếmTháo dẫn quân đến [[Kinhải ChâuĐồng Quan]] nghênh thamđịch. giaTrong [[trận XíchVị Bích]]thủy, nhưngHứa thấtChử bại.đã Trêncứu đườngTào trởTháo vềkhi [[Hứa Đô]],Siêu Hứabất Chửngờ đãmang bảo1 vệvạn quân kỵ bộ tập kích Tào Tháo khi cácsang mưusông. Ông anđã toànche trướcchở sựcho truyTào kíchTháo củakhỏi quântrận [[Lưumưa Bị]]tên của quân [[ĐôngTây Ngô]]Lương.
 
Hứa Chử nổi danh có sức mạnh, mà bên ngoài có vẻ si đần nên mọi người gọi ông là "Hổ dại"<ref name="tpd543">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 543</ref>. Trong [[trận Đồng Quan]], Mã Siêu nghe danh tiếng ông nên muốn gặp mặt, gọi ông là "Hổ hầu". Hứa Chử ra trợn mắt nhìn Mã Siêu, hai người nhìn nhau nhưng cuối cùng không đụng độ<ref name="tpd543">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 543</ref>.
:Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng Hứa Chử đánh nhau với Mã Siêu những trận dữ dội. Ông đánh lâu không thắng được Mã Siêu, nổi nóng cởi bỏ áo giáp, lưng trần ra trận. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai tướng bất phân thắng bại
 
Mấy ngày sau đó Hứa Chử ra trận giao chiến với quân Tây Lương, giết được nhiều quân địch, đựoc thăng chức Vũ vệ trung lang tướng.
 
Đến tận khi đã cao tuổi, ông vẫn làm cận vệ cho Tào Tháo. Ông luôn giữ phép tắc, không vì nể ngay cả những người thân thích của Tào Tháo như Tào Nhân, điều đó khiến Tào Tháo càng kính trọng ông<ref name="tpd544">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 544</ref>.
 
Năm [[220]], Tào Tháo bệnh mất, Hứa Chử theo phục vụ con trai Tào Tháo là [[Tào Phi]]. Ông được phong là Vạn Tuế đình hầu.
 
Thời Ngụy Minh Đế Tào Tuấn, ông được phong là Mâu Hương hầu, phong ấp 700 hộ, phong chp 1 con trai làm Quan nội hầu.
 
Sau này không rõ Hứa Chử mất năm nào. Ông được đặt tên thụy là Tráng hầu.
 
== Gia đình ==
Năm [[211]], [[Mã Siêu]] và Hàn Toại khởi binh chống Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân đến [[ải Đồng Quan]] nghênh địch. Trong [[trận Đồng Quan]], Hứa Chử đụng độ với Mã Siêu một trận dữ dội. Sau trận đó, ai cũng gọi Hứa Chử là "Hổ hầu". Tiếp đến trong trận Vị thủy, Hứa Chử đã cứu Tào Tháo khi Mã Siêu bất ngờ mang 1 vạn quân kỵ bộ tập kích Tào Tháo khi sang sông. Ông đã che chở cho Tào Tháo khỏi trận mưa tên của quân Tây Lương.
Anh Hứa Chử là Hứa Định có công trong chiến đấu, được phong là Trấn uy tướng quân, Đô đốc Kiểu đạo hổ bôn.
 
Thời Ngụy Minh Đế, vua Ngụy nhớ công lao của ông, phong cho 2 người con làm Quan nội hầu.
Năm [[215]], Hứa Chử theo Tào Tháo đi đánh [[Trương Lỗ]] chiếm [[Hán Trung]]. Tại đây, Hứa Chử cũng lập nhiều công lớn, góp công giúp Tào Tháo lấy Hán Trung. Năm [[219]], Lưu Bị dẫn quân đánh Hán Trung, Hứa Chử cũng đi theo Tào Tháo đến bảo vệ Hán Trung nhưng thất bại.
 
Năm [[220]], Tào Tháo bệnh mất, Hứa Chử theo phục vụ conCon trai Tào Tháoông[[TàoHứa Phi]].Nghi Sauđược khikế Tàothừa Phitước mấtvị thì không còn thông tin gì vềcủa ông nữa. Năm [[263]], con trai ông là [[Hứa Nghi]] đi theo [[Chung Hội]] đánh [[Thục Hán]], được giao nhiệm vụ làm đường; nhưng Hứa Nghi làm đường không tốt khiến [[ngựa]] quân Chung Hội bị tụt móng nên bị [[Chung Hội]] xử chém<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 592</ref>.
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
61.849

lần sửa đổi