Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

Mấy ngày sau đó Hứa Chử ra trận giao chiến với quân Tây Lương, giết được nhiều quân địch, đựoc thăng chức Vũ vệ trung lang tướng.
 
Đến tận khi đã cao tuổi, ông vẫn làm cận vệ cho Tào Tháo. Ông luôn giữ phép tắc, không vì nể ngay cả những người thân thích của Tào Tháo như [[Tào Nhân]], điều đó khiến Tào Tháo càng kính trọng ông<ref name="tpd544">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 544</ref>.
 
Năm [[220]], Tào Tháo bệnh mất, Hứa Chử theo phục vụ con trai Tào Tháo là [[Tào Phi]]. Ông được phong là Vạn Tuế đình hầu.
 
Thời Ngụy Minh Đế [[Tào Tuấn]], ông được phong là Mâu Hương hầu, phong ấp 700 hộ, phong chpcho 1 con trai làm Quan nội hầu.
 
Sau này không rõ Hứa Chử mất năm nào. Ông được đặt tên thụy là '''Tráng hầu'''.
 
== Gia đình ==
61.693

lần sửa đổi