Khác biệt giữa các bản “Linh mục”

→‎Chú thích: Thể loại không cần dùng cho bài
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Chú thích: Thể loại không cần dùng cho bài)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thể loại:Giáo hội Công giáo Rôma]]
[[Thể loại:Chức vụ trong Giáo hội Công giáo Rôma]]
[[Thể loại : tên linh mục]]
Người dùng vô danh