Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

Thời Ngụy Minh Đế [[Tào Tuấn]], ông được phong là Mâu Hương hầu, phong ấp 700 hộ, phong cho 1 con trai làm Quan nội hầu.
 
Sau này không rõ Hứa Chử mất năm nào. Ông hoạt động trong khoảng gần 40 năm, được đặt tên thụy là '''Tráng hầu'''.
 
== Gia đình ==
61.688

lần sửa đổi