Khác biệt giữa các bản “Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”

Cn5900 đã đổi Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thành Bình Tân (quận) qua đổi hướng: Tên trang dài và có một số thông tin không cần thiết
(Cn5900 đã đổi Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thành Bình Tân (quận) qua đổi hướng: Tên trang dài và có một số thông tin không cần thiết)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
(Không có sự khác biệt)