Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Theodor Escherich”

==Chuyên khoa Nhi Truyền nhiễm==
[[Thành viên:Thày Bùi Phúc Trạch - CVA|Thày Bùi Phúc Trạch - CVA]], bạn có thể cho biết những từ như "chuyên khoa lây Nhi","chuyên khoa Nhi Truyền nhiễm" đã có được dùng ở đâu chưa? Ngoài ra đây có phải là một khoa không? Mình chỉ nghe khoa truyền nhiễm, khoa nhi. Nếu chưa có từ và khoa này, mình đề nghị viết "bệnh truyền nhiễm trẻ con". [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 07:48, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (UTC)
:: Tra cứu trên net thì "khoa Nhi Truyền nhiễm" được dùng rất phổ biến và chính thức, kể cả trong giáo trình, còn chữ "khoa lây nhi" cũng có dùng, nhưng ít hơn và thường là gọi tắt, không chính thức. --[[Đặc biệt:Đóng góp/2A02:908:1A8:2C0:29A9:3277:B274:3A4|2A02:908:1A8:2C0:29A9:3277:B274:3A4]] ([[Thảo luận Thành viên:2A02:908:1A8:2C0:29A9:3277:B274:3A4|thảo luận]]) 23:33, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (UTC)
 
==Trả lời==
Vui lòng xem trong bài nhé.