Khác biệt giữa các bản “Falcon 9”

(cập nhật)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
====Sà lan không người lái====
SpaceX có hai sà làn hạ cánh tầng 1 của Falcon 9 trên biển gồm Of Course I Still Love You trên biển Đại Tây Dương và Just Read The Instruction trên biển Thái Bình Duơng
 
====Bãi hạ cánh trên đất liền====
[[Tập tin:Of Course I Still Love You.jpg|nhỏ|Sà lan Of Course I Still Love You]]
Trên đất liền, tại Trạm Không quân Mũi Canaveral, SpaceX đang có 2 bãi hạ cánh trên đất liền bao gồm Landing Zone 1(LZ1) và Landing Zone 2(LZ2) và Landing Zone 4(LZ4) tại Căn cứ không quân Vandeberg.
 
'''Hạ cánh phần bảo vệ khối hàng (Payload Fairing)'''
 
<small>SpaceX đang thử nghiệm bắt tấm bảo vệ vệ tinh(fairing) bằng tàu mang tên Mr. Steven</small>
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh