Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Hugopako/2”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
#{{OK}} Thành viên có những cách ứng xử không phù hợp với cương vị BQV. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 10:15, ngày 27 tháng 11 năm 2018 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý rút quyền BQV nhưng vẫn nên giữ ĐPV. [[Thành viên:Nhatminh01|Nhatminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhatminh01|thảo luận]]) 10:28, ngày 27 tháng 11 năm 2018 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý tháo quyền BQV đối với tài khoản của bạn do những lý do đã được đưa ra ở trên. Xét thấy hiện tại bạn đã không còn phù hợp. [[User:DoDung2001|<span style="color:blue">'''Dung2001'''</span>]]<sup><small>'''<font color=green>[[Thảo luận Thành viên:DoDung2001|Trò chuyện]]</font>'''</font></small></sup> 13:52, ngày 27 tháng 11 năm 2018 (UTC)
 
===Không đồng ý===