Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

n (Sửa lỗi chính tả)
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Dnareplication.png|frame|236x236px]]
Trong sinh học phân tử, '''quá trình nhân đôi DNA''' hay '''tổng hợp DNA''' là một cơ chế sao chép các phân tử [[ADN|DNA]] xoắn kép trước mỗi lần [[phân bào]]. Kết quả của quá trình này là tạo ra hai phân tử DNA gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ sai khác với tần số rất thấp (thông thường dưới một phần vạn, xem thêm [[đột biến sinh học|đột biến]]). Có được như vậy là do cơ chế nhân đôi thực hiện dựa trên [[nguyên tắc bổ sung]], và tế bào có hệ thống [[hệ thống sửa chữa ADN|tìm kiếm và sửa chữa]] các sai hỏng DNAARN hoạt động hiệu quả.
 
== Nguyên tắc ==