Khác biệt giữa các bản “Thang Trấn Nghiệp”

*''Xung kích'' 1980
*''Tiền lộ'' 1981
*''Phong vũ tình'' (Trời nắng trời mưa) 1981
*''[[Vô song phổ]]'' 1981 (vai Nguyễn Tâm Nhượng)
*''Thập tam thái bảo'' 1982 (vai Khang Quân Lợi)
Người dùng vô danh