Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Thời Tam Quốc===
Năm 208, [[Lưu Biểu]] chết. Tào Tháo mang đại quân nam tiến đánh chiếm Kinh Châu. Cuối năm 208 xảy ra [[trận Xích Bích]]. Tào Tháo thất bại trong ý đồ thống nhất Trung Hoa, phải rút về trungTrung nguyên. [[Tôn Quyền]] và [[Lưu Bị]] thắng trận, thừa cơ cùng nhau đánh chiếm đất Kinh Châu từ tay Tào Tháo để lại.
 
Đối với Giao Châu, Tôn Quyền cũng giành lấy quyền quản lý. Năm 210, Tôn Quyền sai thủ hạ là [[Bộ Chất]] sang làm thứThứ sử Giao châu. Sĩ Nhiếp tuy trước đã thần phục Tào Tháo nhưng biết không thể chống lại Tôn Quyền nên đành phải nghe theo, chấp nhận ngôi vị của Bộ Trắc. Từ đó Giao châuChâu trên danh nghĩa thuộc về họ Tôn mà ít lâu sau thành lập nước [[Đông Ngô]] khi Trung Quốc chính thức chia làm 3 nước: [[Tào Ngụy]], [[Thục Hán]] và [[Đông Ngô]].
 
Tuy Bộ Chất làm thứ sử nhưng thế lực của họ Sĩ vẫn rất lớn và thực quyền cai quản trong tay họ Sĩ. Sĩ Nhiếp sai con là Sĩ Hâm sang làm con tin ở [[Kiến Nghiệp]] với Tôn Quyền và được phong làm [[Long Biên]] hầu.
 
Năm 226, Sĩ Nhiếp chết, con trai là Sĩ Huy tự mình lên thay chức tháiThái thú quận [[Giao Chỉ]] không xin lệnh Tôn Quyền. Để tăng cường quản lý phía nam, Tôn Quyền chia [[Giao Châu]] cũ của nhà Hán làm hai: lấy 3 quận [[Nam Hải quận|Nam Hải]], [[Uất Lâm]], [[Thương Ngô (địa danh cổ)|Thương Ngô]] phía bắc hợp thành [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], giao cho [[Lã Đại]] làm thứThứ sử; Giao Châu chỉ còn 4 quận phía nam là [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]], [[Giao Chỉ]], [[Cửu Chân]] và một phần quận [[Nhật Nam]], giao cho Trần Thì làm thứThứ sử. Tuy nhiên Sĩ Huy mang quân ngăn trở Trần Thì đến nhận chức. Tôn Quyền sai Lã Đại mang quân sang đánh để triệt bỏ họ Sĩ. Lã Đại lừa giết anh em Sĩ Huy và chiếm lấy Giao Châu. Từ đó Giao Châu hoàn toàn thuộc về Đông Ngô. Tôn Quyền lại bỏ [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], khôi phục [[Giao Châu]] gồm 7 quận như cũ, cho Lã Đại làm Giao Châu mục.
 
Năm 248, cuộc khởi nghĩa của [[Bà Triệu|Triệu Thị Trinh]] bị thứThứ sử Giao Châu là [[Lục Dận]] (Đông Ngô - cháu [[Lục Tốn]]) dập tắt.
 
Cuối năm 263, [[Tào Ngụy]] diệt [[Thục Hán]]. Cùng năm, viên quan ở quận [[Giao Chỉ]] là [[Lữ Hưng]] (Lã Hưng) giết chết tháiThái thú Tôn Tư của Đông Ngô, mang quận về hàng Tào Ngụy.
 
Vua Ngô là Cảnh Đế [[Tôn Hưu]] vội chia lại Giao châuChâu như ý định của Tôn Quyền năm 226: tách 3 quận [[Nam Hải quận|Nam Hải]], [[Uất Lâm]], [[Thương Ngô (địa danh cổ)|Thương Ngô]] phía bắc hợp thành [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], đặt trị sở ở [[Phiên Ngung (địa danh cổ)|Phiên Ngung]] và Giao Châu gồm 4 quận phía nam là [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]], [[Giao Chỉ]], [[Cửu Chân]] và [[Nhật Nam]].
 
Quyền thần nhà Ngụy là [[Tư Mã Chiêu]] nhân danh Ngụy Nguyên Đế [[Tào Ngụy Nguyên Đế|Tào Hoán]] phong cho Lã Hưng làm [[An Nam]] tướng quân kiêm [[Thái thú]] Giao chỉChỉ, coi việc binh ở Giao Châu và [[Hoắc Dặc]] (tướng cũ Thục Hán) làm [[Thứ sử]] Giao châuChâu (nhưng vẫn đóng quân ở [[Nam Trung (Trung Quốc)|Nam Trung]], không trực tiếp sang Giao Châu). Cuối năm 264, Lã Hưng bị thủ hạ là côngCông tào Lý Thống giết chết.
 
Năm 265, con Tư Mã Chiêu là [[Tấn Vũ Đế|Tư Mã Viêm]] cướp ngôi nhà Ngụy, lập ra [[nhà Tấn]]. [[Hoắc Dặc]] tiến cử Dương Tắc sang thay cho Lã Hưng vừa bị giết, vua Tấn đồng ý. Dương Tắc làm tháiThái thú Giao Chỉ, Đổng Nguyên làm tháiThái thú Cửu Chân.
[[Tập tin:三國266.jpg|liên_kết=https://zh.wikipedia.org/wiki/File:%E4%B8%89%E5%9C%8B266.jpg|nhỏ|290x290px|Năm 266, [[nhà Tấn]] sau khi thu phục [[Thục Hán|Thục Há]]<nowiki/>n, chiếm giữ luôn [[Giao Châu]] trước đó thuộc [[Đông Ngô]].]]
Từ đây, Giao Châu thuộc quyền nước Tấn. Nước Đông Ngô tiến hành chiến tranh với Tấn để tranh giành Giao Châu và Quảng Châu, gọi là [[Chiến dịch Giao-Quảng|Giao Quảng chi loạn]]. Năm 268, Ngô Mạt Đế [[Tôn Hạo]] phong Lưu Tuấn làm thứ sử Giao châu, sai đánh chiếm lại từ tay nhà Tấn, nhưng bị Dương Tắc đánh bại 3 lần. Quận [[Uất Lâm]] thuộc [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]] của nhà Ngô cũng bị Dương Tắc chiếm đóng. Nhà Tấn theo tiến cử của Tắc, cho Mao Quế làm thái thú quận [[Uất Lâm]].