Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 280, [[Tấn Vũ Đế]] diệt Ngô, bắt Tôn Hạo. Hạo viết thư khuyên Đào Hoàng hàng Tấn. Hoàng đầu hàng, được giữ chức cũ tới khi qua đời năm 300. Từ đó Giao châu thuộc [[nhà Tấn]].
 
===Thời Lưỡng Tấn, Nam Bắc triều===
Từ thời Lưỡng Tấn tới thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]], tuy có sự thay đổi triều đại và biến động nhiều ở trungTrung nguyên nhưng Giao châu chỉ có những biến động quân sự, không có nhiều biến động về chính trị.
 
Tại miền bắc, các tộc [[Ngũ Hồ]] vào xâm chiếm và cai trị, các triều đại [[Nhà Tấn|Đông Tấn]] (317-420), [[Lưu Tống]] (420-479), [[Nam Tề]] (479-502), [[nhà Lương|Lương]] (502-557) nối nhau cai trị ở miền nam và giữ được quyền quản lý Giao châu không bị gián đoạn, thay đổi như cuối thời [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]] và [[Tam Quốc]]. Những cuộc nổi dậy của [[người Việt]] chỉ kéo dài một thời gian đều bị dẹp; những cuộc xâm lấn của [[Lâm Ấp]] từ phía nam cũng nhanh chóng bị đẩy lùi (xem chi tiết các mục [[#Chiến tranh với Lâm Ấp]] và [[#Sự chống đối của người bản địa]] bên dưới); một số lực lượng nổi dậy chống triều đình chạy sang Giao châu cũng nhanh chóng bị đánh bại.