Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Việt Nam ===
Thời [[nhà Đinh]], Hoàng thái tử lần đầu được lập là khi [[Đinh Tiên Hoàng]] lập con trai thứ là [[Đinh Hạng Lang]]. So với [[Trung Quốc]], vị trí của các Thái tử vẫn tối cao như vậy, đặc biệt là thời [[nhà Trần]] có quy chế nghiêm cẩn, [[Lê Phụ Trần]] từng giữ chức ''"Trữ Cung giáo thụ"'', có trách nhiệm dạy dỗ cho [[Trần Nhân Tông]] khi ông còn là Thái tử. Có thể thấy, Hoàng thái tử ở [[Việt Nam]] cũng như vậy rất được coi trọng.
 
Văn hóa đại chúng [[Việt Nam]] hiện đại có lưu truyền một thuyết gọi là ''"Tứ bất lập"'' của [[nhà Nguyễn]], bao gồm: Không lập [[Hoàng hậu]], không lập [[Tể tướng]], không lấy đỗ [[Trạng nguyên]] và không lập Thái tử. Tuy nhiên, đây là thuyết vô căn cứ vì thực tế, [[nhà Nguyễn]] có quy định rất rõ về việc lập Thái tử. Dẫn chứng rất cụ thể đó là:
* Năm [[1815]], [[Gia Long]] quyết định lập [[Minh Mạng|Nguyễn Phúc Đảm]] làm Hoàng thái tử với tư cách là con của [[Thừa Thiên Cao hoàngHoàng hậu]].
* Năm [[1922]], Hoàng trưởng tử [[Bảo Đại|Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy]] được [[Khải Định]] sắc lập làm Đông Cung Hoàng thái tử.
* Năm [[1939]], Hoàng đích trưởng tử [[Nguyễn Phúc Bảo Long]] được lập làm Thái tử.
 
Những trường hợp trên đều là cho thấy [[nhà Nguyễn]] không hề kị việc lập Thái tử. Nguyên nhân dẫn đến việc chậm lập Thái tử ở các triều trước đó, có thể suy ra ở ba yếu tố chính: ảnh hưởng tình hình chính trị (công bố người kế vị trong di chiếu, để tránh việc tranh giành), chưa có người thích hợp và cuối cùng một phần lớn là do vấn đề [[kinh tế]], vì các buổi lễ tấn phong diễn ra rất tốn kém.
 
Theo [[Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ]], sách phong Hoàng thái tử làm bằng vàng; có 5 tờ; 2 tờ trước và sau đều khắc hình rồng mây; 3 tờ giữa là khắc sách văn, dài 5 tấc 6 phân 6 ly, ngang 3 tấc 2 phân 4 ly, dày 2 ly. Hộp đựng sách bằng bạc chạm mây rồng, rồi lại đựng trong 1 hộp gỗ sơn son. Bảo ấn bằng vàng, vuông 2 tấc 4 phân 3 ly, dày 3 phân 2 ly, núm hình rồng phủ phục. Khắc 5 chữ “Hoàng thái tử chi bảo”, hộp đựng gỗ sơn son, bằng đồng. Có thêm 1 ấn tín bằng bạc khắc chữ ''“Thị tín”'', vuông 6 phân 7 ly, dày 3 phân, núm rồng phủ phục.