Khác biệt giữa các bản “Phạm Ngũ Lão”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
Trong hai cuộc chiến chống quân xâm lược [[nhà Nguyên]] ([[1285]]-[[1288]]) Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai ông cùng với [[Trần Quang Khải]] tiến đánh [[Chương Dương Độ|Chương Dương]], [[Hàm Tử]], đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân [[nhà Nguyên|Nguyên]] chiếm đóng [[Thăng Long]]. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía bắc và diệt được hai phó tướng địch là Lý Quán và [[Lý Hằng]].
 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba(12/19871287), Phạm Ngũ Lão cùng các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên [[sông Bạch Đằng]], trong trận này quân nhà Trần bắt sống các tướng nhà Nguyên là Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, [[Ô Mã Nhi]]. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của [[Thoát Hoan]] trên đường bộ.
 
Năm [[1290]], vua [[Trần Nhân Tông]] giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim ngô Đại tướng quân. Năm Giáp Ngọ (1294) nhờ lập công khi đi đánh ở [[Ai Lao]], ông được ban Kim Phù (tức binh phù làm bằng vàng). Năm Đinh Dậu (1297) cũng nhờ lập công khi đi đánh trận ở Ai Lao, ông được ban Vân Phù (tức binh phù có khắc chạm hình mây). Năm Tân Sửu (1301), ông được phong làm Thân Vệ Đại tướng Quân và được ban Quy Phù (tức binh phù có chạm hình con rùa). Đến đời vua [[Trần Anh Tông]], ông được thăng tới chức Điện súy Thượng tướng quân, tước Quan nội hầu. Một người con gái của Phạm Ngũ Lão hiệu là Tĩnh Huệ là thứ phi của vua [[Trần Anh Tông|Anh Tông]]<ref name="dvsktt5">[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt10b.html Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 5]</ref>.
Người dùng vô danh