Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
|country = Ấn Độ
|status = [[Dominion]]
|status_text = [[NướcQuốc gia tự trị]] của [[Đế quốc Anh]]
|empire = [[Đế quốc Anh]]
|government_type = [[Quân chủ lập hiến]]
|flag_type = <!--- Displayed text for link under flag. Default "Flag" --->
|image_coat = Star-of-India-gold-centre.svg
|symbol = OrderThứ oftự thengôi Starsao ofẤn IndiaĐộ
|symbol_type = Ngôi sao Ấn Độ
|image_map =British_Indian_Empire_1909_Imperial_Gazetteer_of_India.jpg