Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox concert tour
| concert_tour_name =EXO Planet #4 – "The EℓyXiOn"
| image = EXO-The-ElyXiOn-Singapore.jpg
| image_size =
| landscape =
469

lần sửa đổi