Khác biệt giữa các bản “Gậy mục tử”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
n
Trương Minh Khải đã đổi Gậy Mục tử thành Gậy mục tử: Gậy mục tử không phải danh từ riêng, chức vụ hay địa danh... nên không viết hoa theo cách đặt tên cũ
n (Trương Minh Khải đã đổi Gậy Mục tử thành Gậy mục tử: Gậy mục tử không phải danh từ riêng, chức vụ hay địa danh... nên không viết hoa theo cách đặt tên cũ)