Khác biệt giữa các bản “Ức Trai thi tập”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#Thơ tả thiên nhiên, danh lam thắng cảnh;
#Thơ sáng tác sau khi quân [[nhà Minh|Minh]] xâm lược [[Đại Ngu]] (trong đó có bài "''Đề Hoàng ngự sử Mai tuyết hiên''" làm khi ở [[Đông Quan]]);
#Thơ sáng tác sau khi chiến thắng quân Minh, giống thơ "n÷gônngôn chí" trong ''[[Quốc âm thi tập]]''.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh