Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* [[Đảo Đá]] (Rocky Isl.)
* [[Đảo Cây]] (Tree Isl.)
* [[Cồn cátCát Tây]] (West Sand)
* [[Phú Lâm (đảo) |Phú Lâm]] (Woody Isl.)
* [[Quần đảo Hoàng Sa#Nhóm đảo An Vĩnh |Qilian Yu]]