Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

Không có tóm lược sửa đổi
Đã có nhiều đền thờ nhân vật Sơn Tinh được người dân ở một vùng lập nên, như đền Và (Sơn Tây, Hà Nội), các ngôi đền trên núi Ba Vì (Hà Nội). Đền Lăng Sương, ở xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ chính là nơi đầu tiên thờ thánh Tản Viên. Hội đền Và tổ chức vào ngày Rằm tháng giêng, các làng có liên quan đến Thánh Tản và Đền Và (có 8 làng: Vân Gia, Thanh Trì, Nghĩa Phủ, Mai Trại, Dạm Trại (xã Trung Hưng), Phù Sa, Phú Nhi (xã Viên Sơn), và làng Di Bình (xã Vĩnh Thịnh – huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc) đều tập trung về đền Và.
 
Tại [[Ninh Bình]], Sơn Tinh được thờ ở các di tích: đền Hải Đức (Khánh Cường, [[Yên Khánh]]); Chùa Lỗi Sơn (Gia Phong, [[Gia Viễn]]); Đền Kê Thượng, đền Miếu Sơn (Ninh Vân, [[Hoa Lư]]) và đền Đông Thịnh (Bích Đào, Tp Ninh Bình).
 
==Chú thích==