Khác biệt giữa các bản “Gia tốc”

n
 
Nếu xét trường hợp đơn giản là [[chuyển động tròn|chuyển động tròn đều]] (tốc độ không đổi) trên quỹ đạo là [[đường tròn]] thì cả ''v'' và ''R'' là không đổi và gia tốc hướng tâm là không đổi.
 
Trong chuyển động tròn, gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quay, có phụ thuộc vào độ lớn, bán kính và tốc độ quay.
 
== Xem thêm ==