Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Cục Chính trị
* Cục Hậu cần
* Cục Quản lý Công nghệ
* [[Cục Quản lý Công nghệ]]<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://www.gaet.com.vn/web/?News&page=3|title=Tin nội bộ}}</ref>
* [[Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế]]<ref name=":1" />
Người dùng vô danh