Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| kết thúc = [[2002]]
| tiền nhiệm = [[Nông Đức Mạnh]]
| kế nhiệm = [[YKsor Ngông Niê KdămPhước]]
| địa hạt = [[Việt Nam]]
| phó chức vụ =
Người dùng vô danh